CUDNA CLARA
Corine Bene Te
ur.xx.xx.2011r
o: Ch.Pl. PARYS KRĘCONY LOCZEK
m: ŻENIA DRACZYN
o: Ch.Pl.
PARYS Kręcony Loczek
m: ŻENIA Draczyn