WERA Oregon
>>> Nasze Psy <<<
O.: VALENTINO v. Munsterland
M.: ISTRA IMATRA Oregon

ur. 21.11.1998r
Champion Polski Zw. Klubu. M.


photo

photo

photo

photo